Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

Lisikont
08:16
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Lisikont
08:15
Reposted fromPoranny Poranny viamalinowowa malinowowa

April 21 2018

Lisikont
12:03
3474 dcbd 500
Reposted fromexistential existential viascorpix scorpix
Lisikont
12:02
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viawszystkodupa wszystkodupa
Lisikont
12:01
2182 a44a
Reposted fromperfectsense perfectsense viapimpmyheart pimpmyheart

April 20 2018

Lisikont
09:33
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy vianotnow notnow
Lisikont
09:23
Pisanie choćby kiepskich wierszy o wiele bardziej uszczęśliwia, niż czytanie najpiękniejszych.
— Hermann Hesse
Reposted fromavooid avooid vialadylena ladylena
Lisikont
09:18
Mocno mnie chwyć i całuj tak dziko, aż stopi mnie wstyd.
— Choć może na chwilę (Wicked)
Lisikont
08:26
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viafabulous-lazy fabulous-lazy
Lisikont
08:25
3392 c1a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafabulous-lazy fabulous-lazy
Lisikont
08:25
4546 6e78 500
Reposted frommangoe mangoe viaBabson Babson
Lisikont
08:06
8137 6af1 500
Lisikont
08:06
9775 89e8 500
Reposted frompszemek pszemek viapiehus piehus
Lisikont
08:05
6196 fefc 500
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapiehus piehus
Lisikont
08:04
8622 e10d
daba dam dam daba daba dam dam
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiezwyykla niezwyykla

April 19 2018

Lisikont
09:25
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Lisikont
09:22
4660 340c
Reposted from2017 2017 viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Lisikont
09:21
3979 90db 500
Reposted fromsavatage savatage viahash hash
Lisikont
09:20
0468 18ae
Reposted fromfelicka felicka viapkz451 pkz451
Lisikont
08:47
Daleko nam do siebie strasznie
— happysad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl