Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

Lisikont
20:10
0176 97be
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyrlane satyrlane
Lisikont
20:08
1459 18ee 500
Reposted fromRowena Rowena via12czerwca 12czerwca
Lisikont
20:04
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic via12czerwca 12czerwca
Lisikont
19:26
2086 a0f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Lisikont
19:26
8647 4e0c
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Lisikont
19:25
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid via12czerwca 12czerwca
Lisikont
19:24
Mimo wszystko warto wierzyć, że to, co najpiękniejsze dopiero przed nami.
Reposted fromjulliett julliett via12czerwca 12czerwca
Lisikont
19:23
5658 e066

August 21 2018

Lisikont
14:05
1887 7b1a 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viapampampam pampampam
Lisikont
14:05
9175 08d0 500
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
Lisikont
14:04
2621 5799 500
Reposted fromdozylnie dozylnie vialenifca lenifca
Lisikont
14:00
0549 cac0 500
Reposted fromZircon Zircon viaoski oski

August 19 2018

Lisikont
17:48
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viazniczego zniczego

August 08 2018

Lisikont
08:22
7401 832c
Reposted frompsychedelix psychedelix viacachalot cachalot
Lisikont
08:17
5886 3b3d 500
Reposted fromtfu tfu viasmoke11 smoke11
Lisikont
08:17
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential viaSenyia Senyia
Lisikont
08:16
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viaSenyia Senyia
Lisikont
08:15
2204 e8fc
A.Ś
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacholera cholera

August 06 2018

Lisikont
10:15
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viazniczego zniczego
Lisikont
10:14
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl