Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

Lisikont
07:40
Lisikont
07:39
Yosemite National Park
Lisikont
07:39
Lisikont
07:38
7809 6c0e
Reposted fromRastaPrincess RastaPrincess
Lisikont
07:38
7865 3d87
pussy lover
Reposted fromdelima delima
Lisikont
07:37
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Lisikont
07:34
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
Lisikont
07:34
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viamrs-cosmos mrs-cosmos
Lisikont
07:34
2677 a362
Reposted fromTamahl Tamahl viamentispenetralia mentispenetralia
Lisikont
07:33
Najgorzej jest wtedy, kiedy Ty spotkasz właściwą osobę dla siebie, ale okazuje się, że Ty nie jesteś właściwą osobą dla niej.

July 11 2018

Lisikont
10:24
8802 3cf2 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"

July 09 2018

Lisikont
09:45
Lisikont
09:45
Niech ten rok się już skończy, był okropny. Tyle łez wylanych z tęsknoty. 
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viazupson zupson
Lisikont
09:45
Lisikont
09:28
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viainmybetterworld inmybetterworld
Lisikont
09:27
zaufasz.


zaufasz w końcu


zdejmiesz swój pancerz

osuniesz się zmęczony na podłogę
schowasz głowę w dłoniach
by inne dłonie
mogły na nowo
przywrócić Cię dla świata
rozświetlić błyskiem oczy
usta nauczyć uśmiechu

zatrze się w końcu
granica bólu
 powiesz: jestem,
chcę być.
ach, jesteś.  
niesiony korowodem obietnic, wielkich słów i drobnych trosk
otworzysz się na nowo  
a potem
przeklniesz
ten moment,
to uczucie,
tego człowieka,
potem zapłaczesz żałośnie
próbując schronić się w łupinie od orzecha
każda kolejna zdrada, każde porzucenie
wypali w Twoim sercu ścieżkę ku samotności  
ku zatraceniu nadziei i wiary
w miłość  
w splecione ręce
w wieczność

w raj  
i tylko już tęsknota będzie pewna jak śmierć
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viaskraweksiebie skraweksiebie
Lisikont
09:26
Zawsze powtarzam, że nie wierzę w prawdziwą miłość, ale zostawiam drzwi uchylone, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby ktoś zechciał pewnego dnia udowodnić mi, że się mylę.
— Jay Asher "Ty, ja i fejs"
09:25
09:25
09:25
3363 9601

jaegerdom:

No one man should have all that power

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl