Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

18:33
1959 397c 500

iamtravelr :: Sunset serenity ❤️

Lisikont
18:33
8872 7a1b 500
Reposted fromgrobson grobson viaorelh orelh
Lisikont
18:31
1684 7c4c 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viasober sober
Lisikont
18:28
9675 5b79 500
Reposted fromprecelka precelka via8agienny 8agienny

July 05 2017

Lisikont
12:15
Reposted fromgruetze gruetze viaShingomur Shingomur

June 26 2017

Lisikont
15:44
Lisikont
15:44
Lisikont
15:40
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromacidovsky acidovsky viatobecontinued tobecontinued

June 24 2017

Lisikont
18:24
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaitmakesmecalm itmakesmecalm

June 22 2017

Lisikont
21:36
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL viaki-adi ki-adi
Lisikont
21:34
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viajustaperson justaperson
Lisikont
21:29
17:01
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viastrzepy strzepy
Lisikont
16:59
Lisikont
16:58
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viafadenb fadenb

June 21 2017

09:19
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viaIriss Iriss
Lisikont
09:16
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaIriss Iriss

June 20 2017

Lisikont
10:35
Lisikont
09:18
8936 7883
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viatak-niewiele tak-niewiele

June 19 2017

Lisikont
21:30
Popierdoliły mi się uczucia.
Idę po rozum do serca.
— Alicja Kochmańska
Reposted fromkanade kanade vialgbt lgbt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl