Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

Lisikont
14:03
1734 c082 500
Reposted fromdojenka dojenka viawrajt wrajt
Lisikont
13:50
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki via100suns 100suns
Lisikont
13:47
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viamisiaczek95 misiaczek95
Lisikont
13:46
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamisiaczek95 misiaczek95
Lisikont
13:46
6711 f5a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamisiaczek95 misiaczek95

November 06 2018

Lisikont
11:29
7090 197d 500

November 04 2018

Lisikont
15:06
9672 8d20 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaszpaqus szpaqus
Lisikont
14:40
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viaampajewska ampajewska

November 02 2018

Lisikont
15:36
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viasugarvenom sugarvenom

November 01 2018

Lisikont
20:50
Lisikont
20:50
Reposted fromFlau Flau viablackheartgirl blackheartgirl

October 25 2018

Lisikont
15:06
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaQlka Qlka

October 24 2018

Lisikont
16:59
Lisikont
14:12
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viahormeza hormeza
Lisikont
14:07
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamaddaleinee maddaleinee

October 23 2018

Lisikont
17:47
2652 d426
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSirenensang Sirenensang
Lisikont
17:47
1214 b730
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSirenensang Sirenensang
Lisikont
17:04
Lisikont
16:59
Reposted fromFlau Flau viacocciuella cocciuella
Lisikont
16:59
7702 d8e5 500
Reposted frommsofall msofall viacocciuella cocciuella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl