Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

Lisikont
17:59
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Lisikont
17:59
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viabajaderra bajaderra
Lisikont
15:42
0160 16c4
Reposted fromzciach zciach viaslova slova

October 08 2018

Lisikont
14:40
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus vialiona liona
Lisikont
14:37
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Lisikont
14:37
4160 7e2d 500
Reposted fromrichardth richardth viaorelh orelh
Lisikont
14:35

September 13 2018

Lisikont
20:10
0176 97be
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyrlane satyrlane
Lisikont
20:08
1459 18ee 500
Reposted fromRowena Rowena via12czerwca 12czerwca
Lisikont
20:04
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic via12czerwca 12czerwca
Lisikont
19:26
2086 a0f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Lisikont
19:26
8647 4e0c
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Lisikont
19:25
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid via12czerwca 12czerwca
Lisikont
19:24
Mimo wszystko warto wierzyć, że to, co najpiękniejsze dopiero przed nami.
Reposted fromjulliett julliett via12czerwca 12czerwca
Lisikont
19:23
5658 e066

August 21 2018

Lisikont
14:05
1887 7b1a 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viapampampam pampampam
Lisikont
14:05
9175 08d0 500
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
Lisikont
14:04
2621 5799 500
Reposted fromzmilosci zmilosci vialenifca lenifca
Lisikont
14:00
0549 cac0 500
Reposted fromZircon Zircon viaoski oski

August 19 2018

Lisikont
17:48
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viazniczego zniczego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl